Contact us to AD (300x250)

Şartlar ve Koşullar

Kriptoparayorumlari.com olarak amacımız, her zaman kullanıcı dostu bir site olmaktır. Bunun için sitemizi daima daha kaliteli ve daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Aşağıda belirttiğimiz hususlar noktasında sizlerin de gereken hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz.

Kullanım Şartları

Sitemizi kullanan kullanıcılar ve ziyaretçiler aşağıda belirtilen kural ve şartları kabul etmiş sayılır. Genel etik ve yasal kurallardan ibaret bu şartlara uyulmasını önemle rica ederiz.

Hakaret ve Etik Değerlere Saygı

Kriptoparayorumlari.com olarak ifade özgürlüğünü destekliyoruz. Fakat özgürlüğün başkalarının sınırlarına geçtiği noktada özgürlük olmaktan çıktığının bilincindeyiz. Bu yüzden üyelerimize kendilerini rahatlıkla ifade etme imkanı sağlarken başkalarını karalamalarına, taciz etmelerine izin vermiyoruz. Kişi ya da grupların dilini, dinini, ırkını, cinsiyetini, etnik kimliğini, milliyetini aşağılayıcı içeriklere izin vermiyoruz.

Kriptoparayorumlari.com olarak saldırgan davranışları, tacizi, tehdidi, özel yaşama saldırı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşası gibi eylemleri hoşgörü sınırlarımızın dışında tutuyoruz. Bu tür içeriklere sahip konuları, yorumları ve gönderilen içerikleri hiçbir uyarı yapılmaksızın siliyoruz. Gerek görüldüğü takdirde hiçbir uyarı yapılmaksızın üyeliklerini kapatabiliyoruz.

Dini ve Siyasi İçerikler

Kriptoparayorumlari.com olarak her türlü dini ve siyasi görüşe saygı duyuyoruz. Fakat bunların suistimal edilmesine izin vermiyoruz. Bu yüzden de dini içerikli ve siyasi içerikli videoları, makaleleri, yorumları sayfalarımızda bulundurmuyoruz. İlgili içerikler hiçbir uyarı yapılmaksızın silinecektir. Gerek görüldüğü taktirde hiçbir uyarı yapılmadan içerik sahiplerinin üyelikleri kapatılabilecektir.

Zararlı Alışkanlıklar

kriptoparayorumlari.com kanunlar ve etik değerlere her zaman saygılı davranmaktadır. Sitemizde satışı ya da kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç, uyuşturucu madde kapsamında değerlendirilen ve bağımlılık yaratan her türlü maddenin pazarlanması, tanıtılması, tavsiye mahiyetinde içerik, video ya da yorum şeklinde kullanılması halinde hiçbir uyarıya gerek duyulmadan silinecektir. Gerek görüldüğü taktirde hiçbir uyarı yapılmaksızın üyelikleri kapatılabilecektir.

Şiddet

Şiddetin bin bir türlüsü var ve aşırısı, hafifi, iyisi, kötüsü olmaz. Şiddet şiddettir. Şiddetin her türlüsünü yaşamımızdan, bilgisayarlarımızdan ve telefonlarımızdan uzak tutmayı hedefliyoruz. Bir insana ya da bir hayvana acı çektirilmesi, saldırılması veya aşağılamada bulunulması sınırlarımız dışındadır. Her türlü hayvan ve insan yaralama, parçalama, öldürme, vahşet halleri ve diğer bütün insan psikolojisi açısından sakınca barındıran yayın silinecektir. Bu tür videolar, yorumlar ve içerikler herhangi bir uyarı olmaksızın kaldırılacaktır. Gerek görüldüğü taktirde hiçbir uyarı yapılmadan içerik sahiplerinin üyelikleri kapatılabilecektir.

Patlayıcı Madde ve Silahlar

Yasadışı patlayıcı madde yapımı ve silahların pazarlanması ya da kullanımına ilişkin içeriklere sitemizde yer verilmeyecektir. Bu konudaki her türlü video, yorum ya da içerikler herhangi bir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerek görüldüğü taktirde hiçbir uyarı yapılmadan içerik sahiplerinin üyelikleri kapatılabilecektir.

Resmi İçerikler

Bazı noktalarda görüntü alınmasına ya da fotoğraf çekilmesine izin verilmez. Bu tür görüntü alınması veya fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen askeri kurumlar ve diğer kurumlara ait içeriklere kriptoparayorumlari.com sitemizde izin verilmemektedir. Söz konusu videolar, yorumlar, metinler ve diğer türlerdeki içerikler hiçbir uyarı yapılmadan silinecektir. Gerek görüldüğü taktirde hiçbir uyarı yapılmadan içerik sahiplerinin üyelikleri kapatılabilecektir.

Telif Hakkına Tabi Fikri ve Sınai Haklar

Başkalarının hakkına girildiği noktada haklılık sınırları aşılmış olur. Dolayısıyla başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması noktasında gereken hassasiyet gösterilmelidir. Dolayısıyla kullanıcılar yalnızca fikri ve sınai hakları kendilerine ait içerikleri kriptoparayorumlari.com sitemize yükleyebilirler. Yani eser sahibi olarak ya da eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak içerikleri kullanabilirler. Eğer bir kullanıcı telif hakları başkasına ait olan video, fotoğraf, yazı, resim gibi içerikleri sahibinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, dağıtırsa kriptoparayorumlari.com müdahale etmeye yetkilidir. kriptoparayorumlari.com ihlale konu içeriği hiçbir uyarıya ya da izne gerek olmaksızın kaldırma hakkına sahiptir. Yine gerek görülmesi halinde ihlali gerçekleştiren kullanıcıların üyelikleri hiçbir uyarı yapılmadan kapatılabilecektir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai hakkını ihlal eden kullanıcılar, bu ihlallerden doğan her türlü zarardan da yine üçüncü şahıslara karşı sorumlu bulunmaktadırlar.

Yasalara Aykırılık

Kriptoparayorumlari.com üzerinde yasaların suç saydığı fiilleri öven, suçlara özendiren, haksız rekabete neden olan, illegal dijital yazılımı tanıtan her türlü içerik hiçbir uyarı yapılmadan kaldırılacaktır. Gerek görüldüğü taktirde hiçbir uyarı yapılmadan içerik sahiplerinin üyelikleri kapatılabilecektir.

Şikayetler

Kriptoparayorumlari.com çok zengin içeriğe sahip olmakla birlikte oldukça fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu yüzden nadir de olsa yukarıda belirttiğimiz unsurların birisine ya da birkaçına yanlışlıkla yer veriyor olabilir. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde gerek kendiniz gerekse toplum adına bizi uyarmaktan çekinmeyin. Uyarılarınız ilgili departmanımız tarafından derhal dikkate alınacak, aykırılıklar en kısa sürede ortadan kaldırılacaktır.

Yasal Sorumluluk

İşbu Sözleşmeyi kabul eden gerçek kişi kullanıcılar sözleşme yapmak için gereken fiili ehliyete sahip olduklarını ve 18 yaşından büyük olduklarını kabul ederler. Tüzel kişi kullanıcılar ise bu sözleşmenin yetkili kişilerince kabul edildiğini, tüzel kişiliklerini bağlayıcı olduğunu kabullenmiş ve beyan etmiş olurlar. Yine kullanıcı, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul ve beyan etmiş olur.

İşbu sözleşme kapsamında üyeler ve ziyaretçiler kriptoparayorumlari.com’a ekledikleri yorumların, videoların, resimlerin ve diğer içeriklerin kriptoparayorumlari.com tarafından kullanılmasını, üçüncü kişilere bu içeriklerin yayma, çoğaltma, temsil ya da görüntü nakliye yarayan araçlarla alt lisans verme hakkında sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.

kriptoparayorumlari.com, sitemizin resmi kurumlarla, bankalarla ve finans kurumları ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. İçeren bilgilerin tamamı, rehber ve genel bilgi niteliğinde hayatı kolaylaştırmak için paylaşılmaktadır.

kriptoparayorumlari.com, sitemizde yer alan resimler, logolar, videolar ve içeriklerin tamamı kurum ve kuruluşlara aittir. kriptoparayorumlari.com ile bir ilgisi ve bağlantısı bulunmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlar istediklerinde iletişime geçerek kaldırılmasını talep edebilir.

Kişisel kullanım haricinde veya ticari amaçlı olarak herhangi bir kriptoparayorumlari.com içeriğini kriptoparayorumlari.com yazılı izni olmaksızın çoğaltma, kullanma, dağıtma, modifiye etme ya da depolama yasaktır.

Her üye siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipmanları, yardımcı servisleri edinmekten ve bunların korunmasından sorumludur. Servis kullanımı için gerekli cihaz, modem, yazılım, donanım, telefon servisleri ve diğer ekipman ve cihazları bulundurmaktan sorumludur. Kullanıcı bütün bu ekipman ve yardımcı servislerin Servisler ile uyumlu olması güvencesinden de sorumlu bulunmaktadır.

Kimi durumlarda devlet kurumları kişi ya da kuruluşları sizin hakkınızda bilgi ifşasına tabi tutabilir. kriptoparayorumlari.com uygun görmesi halinde bu gibi durumlarda sizlerin yetki ve izin vermenize gerek kalmaksızın ilgili talebi yerine getirir.

Kriptoparayorumlari.com, mevcut ya da muhtemel bir hukuk davasında gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak maksadıyla gerek görürse, bu tür açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğini düşünürse ya da kendi haklarını korumak maksadıyla bazı kişisel bilgileri ilgili kurumlarla paylaşmayı uygun görebilir.

Web sitesinde yer alan bilgilerin güncelliği, şartları, doğruluğu, kalitesi, belli bir amaca uygunluğu açık veya zımni olarak garanti verilmemektedir. Böyle bir taahhütte bulunulmamaktadır. kriptoparayorumlari.com dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden, yayınlanan içeriklerden kriptoparayorumlari.com, kriptoparayorumlari.com çalışanları, yöneticileri ve iş birliği içinde olduğu kurumlar sorumlu değildirler.

Üçüncü kişilerce sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içerikleri doğruluğu, hukuka uygunluğu hakkında taahhütten tamamen eylemi gerçekleştiren üçüncü kişiler sorumludurlar. kriptoparayorumlari.com, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmetlerin, içeriklerin doğruluğu, güvenliği ve hukuka uygunluğu taahhüdünde bulunmaz.

Kriptoparayorumlari.com, site dahilinde sunulan hizmetlerde, site içeriğinde ve tasarımlarında her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sunulan hizmetler, kullanıcılara hiçbir şekilde kazanılmış hak sağlamaz. kriptoparayorumlari.com sitede sunduğu hizmetler kapsamında kesintisiz devamlılık, belirli bir amaca uygunluk, işlevsellik, güncelleme, hatasızlık, doğruluk ya da hatasızlık halini hiçbir şekilde garanti etmez. Hizmetlerin tamamen ya da geçici süre askıya alınması, durdurulması nedeniyle kriptoparayorumlari.com’un kullanıcılarına karşı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kriptoparayorumlari.com’da bulunan yazılar yatırım tavsiyesi değildir. Her kullanıcı kendi yatırım kararlarını kendi sorumluluğunda vermektedir. Sitemizde sadece bilgi ve fikri anlamda analizler yapılmaktadır.

Her kullanıcı kriptoparayorumlari.com sitesini kullanarak İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin bütün detaylarını ve tamamını okuduğunu, içeriğinin bütününü anladığını ve hükümlerinin tamamını onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. Bu kullanıcı sözleşmesi, kriptoparayorumlari.com tarafından zaman içerisinde güncellenebilir. Kullanıcılar kriptoparayorumlari.com’a her giriş yaptıklarında sözleşmenin güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılırlar.